23 Haziran 2018 Cumartesi

Tanıtım

61815 defa okundu

 

Genel Tanıtım

                Endüstride imalatın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Birçok makina parçası, döküm yarı mamül talaş kaldırılarak veya talaş kaldırmadan takım tezgâhlarında şekillendirilip mamul hale getirilmektedir. Makina imalat sektöründe tasarım ve imalat aşamalarında takım tezgahları, ile imalat teknolojileri, CAD (Computer Aided Design - Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Computer Aided Manufacturing - Bilgisayar Destekli İmalat) ve CNC (Computer Numerical Control - Bilgisayarlı Sayısal Denetim) sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Makine imalat sektöründe çalışan birçok işyerinde, imalat alanında mesleki tecrübesi olan; Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat ve Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar (CNC) gibi modern teknolojileri iyi bir şekilde problem çözümünde kullanabilen teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Makine Tasarımının yanı sıra Talaşlı imalat, döküm, plastik şekil verme, kaynak ve ileri imalat teknolojilerinin de kullanıldığı tüm imalat endüstrisi, mezunlarımızın istihdam alanına girmektedir. Dolayısıyla, İmalat Mühendisliği istihdam bakımından en fazla iş imkânına sahip bir mühendislik dalı olarak değerlendirilmektedir.

              Teknoloji Fakülteleri, Türkiye’nin uygulaması iyi olan mühendis ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Endüstrinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, sanayicilerin teorisi iyi olan mühendislere ihtiyacının yanında imalat prosesleriyle ilgili pratikleri iyi olan mühendislere de gereksinimin giderek arttığı görülmektedir. Teknoloji Fakültelerinden mezun olan mühendisler alanı ile ilgili klasik ve modern sistemlerin çoğunu fakültede ve işyeri eğitiminde uygulamalı olarak öğrenmesi nedeni ile, mezun olduktan sonra işyerinde öğrenmek için zaman kaybetmeyeceklerdir. Ayrıca, aldıkları işyeri eğitimleri ile de, iş yeri organizasyonu kavramış ve işçi-işveren arasında yönetim organizasyonunu anlamış olabileceklerdir. 

                      Teknoloji Fakültemiz, MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümünde imalat teknolojileri öğretilmektedir. İmalat Mühendisliği Bölümünde matematik, statik, dinamik, makina elemanları, cisimlerin dayanımı, termodinamik, ısı transferi,  akışkanlar mekaniği ve malzeme bilimi gibi temel mühendislik bilimlerine dayalı derslerin yanında; takım tezgahları, döküm teknolojisi, kaynak teknolojisi, imalatta otomasyon, CNC programlama, Prototip geliştirme, Ar-Ge proje geliştirme teknikleri, imalatta ölçme ve kontrol, kalite kontrol ve bilgisayar destekli analiz gibi imalata yönelik dersler ile birlikte uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi verilerek ülkemiz imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek imalat mühendisleri yetiştirilecektir. Öğrencilerimiz, MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümünde bulunan uygulama laboratuarlarındaki imalat sistemleri ve tezgâhlarda uygulamalı eğitim alacakları; klasik ve modern imalat teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenecekleri için, mezun olduktan sonra sektörde göreve başladıklarında, kısa sürede fabrikada üretime uyum sağlayabilecek ve çalıştıkları firmalarda kısa sürede sorumluluk alabileceklerdir.

                İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olanlara  MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ ünvanı verilecektir. Yani bölümümüz mezunları, imalat sektöründe makine-imalatı ile ilgili tüm kuruluşlarda makine tasarımı ve imalattan sorumlu MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ olarak çalışabileceklerdir. Ülkemizin yıllık ihracat kalemlerine bakıldığında, %40 oranının üzerinde makine imalat ve otomotiv yan sanayisi ürünlerinin imalatının yer aldığı görülmektedir. Çeşitli alanlarda endüstriyel imalat yapan firma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı imalat ürünlerinin üretim aşamalarında, lisans mezunu Tasarım, İmalat, Kalıp ve İmalatta Otomasyon konularını kapsayan eğitimi almış insan kaynağının son derece etkili olduğu, hem üretimin kalitesinde, hem de verimliliğin artmasında bu kaynağın niteliğinin önemli roller üstlendiği görülmektedir. Mezun olduktan sonra daha ileri düzeyde eğitim almak isteyecek öğrencilerimiz için 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren yüksek lisans eğitim programımızı açmış bulunmaktayız. Doktora eğitimi programımız da önümüzdeki yıl içerisinde açılarak eğitime başlayacaktır.

         


                Mezunlarımızın imalat sektöründe faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı firmaların Tasarım ve İmalat birimlerinde aşağıdaki pozisyonlarda mühendis olarak çalışabilmesi öngörülmektedir:

   -İmalat Mühendisi, İmalat Müdürü, İmalat Yöneticisi, Makine ve İmalat Mühendisi
   - Tasarım Müdürü, Tasarım Yöneticisi, Tasarım Mühendisi,
   - Kalıphane Müdürü, Kesme ve Hacim Kalıp Tasarımcısı, Kalıphane Yöneticisi,
   - CAD uzmanı, CAM uzmanı, CNC tezgahlardan sorumlu programcı,
   - Otomasyon sektöründe sistem tasarımcısı, vb.

 

         Bölümümüzün hâlihazırda ERASMUS kapsamında anlaşmalı olduğu üniversiteler aşağıda listelenmiştir. ERASMUS tarafından belirlenen kriterleri karşılayan öğrencilerimiz, eğitimlerinin en az bir, en fazla iki dönemini anlaşma yapılan ülkelerde yapabilmektedirler.

Otto-von-Guericke-Universitaet Magdeburg

Almanya

Fachhochschule Schmalkalden

Almanya

DublinCity University

İrlanda

Universita Degli Studi di L'Aquila

İtalya

Politecnico di Torino

İtalya

 

         Ülkemizde Makine ve İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısının fazla olması ve birçok firmanın tasarım, imalat ve seri üretime dayalı ürün ve üretim sürecine sahip olması; İmalat Mühendisliği Bölümünden mezun olacakların sektör tarafından kısa sürede istihdam edileceğinin önemli bir göstergesidir. Ayrıca da,seri imalat yapan firmalarımızın sayısında gözlenen artış devam ettiği sürece, tasarım, imalat, kalıp ve otomasyon alanlarını kapsayan lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim almış nitelikli işgücüne ihtiyacın artarak devam edeceği öngörülmektedir.

 

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ KİMDİR?

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ temel olarak, soyut halde bulunan tasarımı en kaliteli, en hızlı ve en düşük maliyetle somut hale getirme becerisine sahip mühendistir.

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ bir ürünün tasarımından başlayarak ürün ortaya çıkana kadar geçirdiği evrelerin tümünde görev alabilir.

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSİ'nin aktif olarak sorumluluk alabilecekleri temel işlevler şunlardır:

 

* Malzeme ve İmalat Yöntemleri: İmalat proseslerini etkileyen ve aynı anda kendisi de değişikliğe uğrayan malzemelerin davranış ve özelliklerini değerlendirme.

* Proses, Montaj ve Ürün Mühendisliği: Ürünlerin ve imalat için gerekli olan ekipmanın, takımların ve ortam koşullarının seçim v tasarımı.

* İmalat Sistemleri Tasarımı: İmalat işlemlerinin analiz sentez ve kontrollerinin, istatistiksel, matematiksel yöntemlerle; simülasyon ve bilişim teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilmesi

* Rekabetçi İmalat: İmalat planlama, strateji ve kontrol yöntemleriyle rekabet oluşturabilme.

*Laboratuar Çalışmaları: İmalat proseslerindeki değişkenlerin laboratuar ortamında ölçüm ve değerlendirilmesi.

 

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSLERİNİN İŞ OLANAKLARI

Günümüz Türkiye’sinde imalat sektörünün istenen düzeye ulaşabilmesi için birçok sektörde bu süreçleri tasarlayabilecek ve uygulayabilecek imalat mühendislerine ihtiyaç vardır. İmalat mühendisleri imalat sistemlerinin tasarımı ve gerçekleştirilmesi yanında, ürün geliştirme, kalite kontrol ve üretim bölümlerinde çalışabilirler. İmalat mühendisleri tüm üretim bölümlerinin idaresinde görev alabilir veya kısa bir çalışma döneminden sonra yönetim kademelerine aday olabilirler. Örneğin, bir İmalat Mühendisinin sektörde sıralanan pozisyonlarda çalıştıkları görülmüştür:  Makine-İmalat Mühendisi, Makine-İmalat Yöneticisi, İmalat Müdürü,  Tasarım Müdürü,  Mekanik Tasarım Mühendisi,  Kalıphane Yöneticisi, CAD -CAM Müdürü, Otomasyon Sektöründe Sistem Tasarımcısı, Ar-Ge Yöneticisi.

Nihayetinde, bir İmalat Mühendisi imalat yapan her alanda görev alabilir. İmalat Mühendislerinin potansiyel çalışma alanları arasında başta otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme, plastik ve demir-çelik olmak üzere, bünyesinde imalat gerçekleşen daha birçok sektörü saymak mümkündür. Görev alabilecekleri sektörlerin bu denli geniş olması ve imalat süreçleri hakkındaki geniş bilgileri imalat mühendislerine, tasarımdan son ürüne kadar uzanan geniş bir alanda, çok çeşitli iş olanaklarının önünü açmaktadır. İmalat Mühendisleri daha iyi tasarım, imalat ve montaj yöntemleri, kalite kontrol prosesleri, otomasyon sistemleri ve imalat prosesleri geliştirerek üretkenliği arttırıp Türkiye’nin üretim rekabetini arttırmada önemli roller üstlenebileceklerdir. Ayrıca, İmalat biliminde lisansüstü eğitim alarak ilgili alanda ülkemiz üniversite eğitimine ve sanayisine katkıda bulunabilir.

 

MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSLERİNİN KARİYER İMKÂNLARI

 

Türkiye’de Öğretimi Yeni Başlayan İmalat Mühendisliğinin Dünyada Konumu nedir?

       MAKİNE ve İMALAT MÜHENDİSLİĞİ, Türkiye’de bir ilk olmasına rağmen “Manufacturing Engineering” (A.B.D) veya “Production Engineering” (Avrupa) isimleri ile dünyada yıllardır var olan bir meslektir. Dünyadaki imalat mühendislerini bir arada tutan kurumlardan olan SME (Society of Manufacturing Engineers) bu yıl 76. Yılını kutlamaktadır.

 

Bu Programın Yeni bir Program Olması İş Bulma Konusunda Ne Gibi Avantajlar Getirir?

       Yıllardır endüstri ve makina mühendislerinin büyük bir oranı çeşitli sektörlerde imalat mühendisi olarak görev yapmaktadır. Bu alandaki talebi karşılamak için değişik üniversitelerde İmalat Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. İsmen yeniliği ve ilk mezunlarını veriyor olması büyük avantaj ve aynı anda dezavantajdır. Bu mühendisler hem malzemeyi tanımaları hem de tasarlanan ürünü imal edebilme yeteneğine sahip olmaları nedeniyle değişik sektörler için tercih edilen elemanlar olacaklardır.

 

DÜNYADA İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

          Türkiye'de yeni olmasına rağmen İmalat Mühendisliği eğitimi, "Department of Manufacturing Engineering" adı altında Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerde yaygın olarak verilmektedir. İngiltere' de bünyesinde "Manufacturing Engineering" bölümü bulunan üniversitelerden bazıları şunlardır:

1)       LoughboroughUniversity      

2)       UniversityOf Wales, Newpor

3)       UniversityOf Glamorgan

4)       SwanseaMetropolitan University

5)       Queen's University Belfast

6)       BirminghamCity University      

7)       UniversityOf Cambridge      

8)       UniversityOf Warwick      

9)       NewcastleCollege       

10)    UniversityOf Portsmouth      

11)    UniversityOf Plymouth      

12)    University Of Manchester

13)    NewcastleUniversity      

14)    UniversityOf Greenwich      

15)    UniversityOf Brighton      

16)    UniversityOf Bradford

17)    UniversityOf Nottingham

18)    UniversityOf Liverpool

19)    UniversityOf Sunderland

20)    UniversityOf Bath