26 Eylül 2017 Salı

Doç. Dr. OKAN BİNGÖL

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

 • Gazi Üniv.Teknik Eğitim Fak. Elektrik Eğitimi 24.07.1995
 • Gazi ünv.fen bil.ens.Elektrik eğitimi Elektrik Eğitimi 25.02.1999
 • Gazi Üniv.Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi 22.06.2005
 • Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü , Güç Elektroniği, Otomasyon sistemleri, Yapay Zeka
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • "Aktif Güç Filtrelerinde Kullanılan Matematiksel Metodların Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması", Süleyman Demirel Üni., Fen Bilimleri. Enstitüsü. Dergisi. 8-1 (2004) 1456-150
 • "Microcontroller Based Solar-Tracking System and Its Implementation " Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi", 12-2(2006) 243-248
 • "Üç-Seviyeli Evirici ile Bir Asenkron Motorun Bulanık Mantık Tabanlı Vektör Kontrolü" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),452-459
 • "Üç-Seviyeli Bir Eviricinin Tasarım Ve Uygulaması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1(2008),77-84
 • "Bilgisayar Tabanlı Araç Plaka Tanıma Sistemi", Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1-3 (2008), 1-5
 • "SDGM Tekniği ile Çok Seviyeli Kaskat H-Köprü Eviricilerin Karşılaştırılması" Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 39-47, 2015.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • PLC Kontrollü Otomatik Katlı Otopark Sistemi, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1,2010
 • DSP temelli DA-DA düşürücü çevirici tasarımı ve uygulaması, SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, pp: 22-37, 2015
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • "A Virtual Laboratory for Fuzzy Logic Controlled DC Motors" International Journal of Physical Sciences, ISSN 1992 - 1950 Vol. 5(16), pp. 2493-2502, 4 December, 2010
 • "A Virtual Laboratory for Neural Network Controlled DC Motors Based on a DC-DC Buck Converter", The International Journal of Engineering Education, ISSN 0949-149X, Vol. 28(3), pp. 713-723, 2012
 • "Web Based Remote Controlled Electrical Motor Laboratory used as Educational Tool" PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 6/2012, pp.342-347.
 • "Web-based Smart Home Automation: PLC-controlled Implementation", Acta Polytechnica Hungarica, ISSN:1785-8860, Vol.11, No.3, pp:51-63, 2014
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Asenkron Motorun Yapay Sinir Ağı Tabanlı Hız Denetimi" Akıllı istemlerde Yenilikler ve Uygulamaları sempozyumu, pp:214-217, ASYU 2008 ,19-21 Haziran 2008, Isparta
 • Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Çolak, R., Aruğaslan, E., Yakut, G., Çivril, H., "Öğrenci ve Öğretim Elemanının Uzaktan Eğitime Bakış Açısı", Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim' 10- XII, cilt:1, pp:27-32. 2010
 • Yiğit, T., Bingöl, O., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Yakut, G., Çivril, H.,"Uzaktan Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: e-stüdyo", Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim' 10- XII, cilt:1,pp:97-105. 2010
 • Bingöl, O., Yalçınkaya, M. A., Tosun O.,"Bilgisayar Arayüzlü DsPIC Kontrollü Fırçasız Doğru Akım Motoru Sürücü Sistemi", Akademik Bilişim 2015, 4-6 Şubat 2015, Eskişehir.
 • Aydoğan Ö., Efe M., Bingöl O., "Arduino ile Ses Kontrollü Engele Duyarlı Tekerlekli Sandalye Tasarımı" Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK'2015, pp:57-61, 10-12 Eylül 2015, Denizli
 • Can, E., Serçe, E. ve Bingöl, O., "Güneş Enerjili Android Cihaz Kontrollü Sulama Sistemi", 3. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, 15-16 Ekim 2015, Ankara
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • "Üç-Seviyeli Evirici ile Asenkron Motorun Hız Denetimi", 3rd. International Advanced Technologies Symposium, 18-20 August Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri cilt:1, pp:445-456 (2003)Ankara, Turkey.
 • "Üç-Seviyeli Evirici ile Asenkron Motorun Vektör Kontrolü" MTET 2005, 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi Cilt:1 pp: 542-549 Eylül / September 5 - 7, 2005 İstanbul / TÜRKİYE
 • Yiğit, T., Bingöl, O., Albayrak, M., Armağan, H., Aruğaslan, E., Çolak, R., Çivril, H., Yakut, G., "e-Stüdyo Teknik Altyapısı ve Uzaktan Eğitime Katkısı", TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2118, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1146, Anadolu University, IODL&ICEM International Joint Conference and Media Days, pp:937-942, 6-8 October 2010, Eskişehir, Turkey.
 • Aydoğan Ö., Bingöl O.,"Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İnternet Tabanlı Laboratuvarlar: Kontrol Laboratuvarlarının İncelenmesi", Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu 2012 (MEEIS2012), 1-2 Kasım 2012, Isparta.
 • Pişirir, O. ve Bingöl, O., "Industrial PC Based Heliostat Control For Solar Power Towers", 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015), 14-19 Ekim 2015, Antalya.
 • Kiriş, B., Bingöl, O., Şenol, R. ve Altıntaş, A. "ISolar Array System Layout Optimization For Reducing Partial Shading Effect ", 2nd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2015), 14-19 Ekim 2015, Antalya.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • AYDOĞAN Ömer,2010 "Elektrik Motorları için İnternet Tabanlı Laboratuar Tasarımı" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA
 • PACACI Serdar,2011 "Yapay Sinir Ağları,Bulanık Mantık Ve Sinirsel Bulanık Denetleyiciler İle Asenkron Motorların Hız Denetimi İçin Simülatör Tasarımı" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • MAT Alphan , 2013 “Bağlaşık İndüktörlü Üç-Seviyeli Evirici ile Asenkron Motorların Hız Kontrolü İçin Genetik Tabanlı Bulanık Mantık Denetleyici Simülatör Tasarımı” Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • ULUĞ Murat,2014 "Fotovoltaik Sistemler İçin DSP Temelli Maksimum Güç Noktası İzleyicisi Tasarım ve Uygulaması" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • PİŞİRİR Onur Mahmut,2014 "Güneş Güç Kuleleri İçin Endüstriyel PC Tabanlı Heliostat Kontrolü" Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • GÜZEL Selman,2014 "Çok Seviyeli Kaskad Bağlı H-Köprü Eviricinin Modellenmesi ve Benzetimi " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi ABD. ISPARTA
 • ERSÖZ Metin, 2015 "Akı Bariyerli Senkron Relüktans Motor Tasarımı Ve Uygulaması " Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Müh. ABD. ISPARTA
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • ASYU 2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Isparta, 2008.
 • UOS 2008, VII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mayıs 2008, Isparta
 • UOS 2009, VIII. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 7 Mayıs 2009, Isparta
 • Yürütme ve Düzenleme Kurulu “Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu", 1-2 Kasım 2012, Isparta.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • SDÜ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd. (Temmuz 2008 - Mart 2011)
 • SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı (Ekim 2008 - Ekim 2009)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölüm Başkan Yrd. (Eylül 2006 - Mart 2011 )
 • SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Bölümü Enerji Tesisleri Eğitimi A.B.D. Başkanı (Eylül 2006 - Mart 2011 )
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Eğt. Bölümü Çift anadal ve Yandal Komisyon Başkanlığı (2006-)
 • SDÜ Uzaktan Eğitim Koordinasyon Kurulu Üyesi (2007-2008)
 • SDÜ Uzaktan Eğitim MYO Yönetim Kurulu Üyesi (2008- Mart 2011 )
 • SDÜ Uzaktan Eğitim MYO Kurulu Üyesi (2008 - Mart 2011 )
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 'Güneş Kolektör Sisteminin Bilgisayar Destekli Optimum Kontrolu', Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ocak, 1999.
 • Doktora Tezi
 • "Yapay Sinir Ağı ile Modellenen Alan Yönlendirmeli Bir Asenkron Motorun Üç-Seviyeli Evirici ile Hız Denetimi", Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Haziran, 2005.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Mekatronik Teknolojileri Editörü
 • SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, Mekatronik Teknolojileri Editörü
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Scientific Research and Essays
 • Electronics and Electrical Engineering
 • Scientific Research and Essays
 • Scientific Research and Essays
 • Turkish Journal Of Electrical Engıneering & Computer Sciences
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • Electronics and Electrical Engineering
 • Neural Computing and Applications
 • Neural Computing and Applications
 • Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Erciyes Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • SDU International Journal of Tecnologic Sciences
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Politeknik Dergisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayını
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • "Üç Fazlı Bir Evirici için Sayısal İşaret İşlemci Temelli Eğitim Seti Tasarım ve Uygulaması" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1391-M-06, 2008
 • "Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık Ve Sinirsel Bulanık Denetleyiciler İle Asenkron Motorların Hız Denetimi İçin Simülatör Tasarımı" SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2465-YL-10, 2011
 • “DA-DA Çeviriciler İçin İnternet Tabanlı Laboratuvar Tasarımı” SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2549-M-10, 2013
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • "Sinirsel-Bulanık Mantık Kontrollü Çok-Seviyeli İnverter", SDÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:013/092002-569, (Yardımcı Araştırmacı)

Dersler

 • Elektrik Makineleri
 • Yapay Sinir Aglari ve Uygulamalari
 • Bulanık Mantık Denetimi ve Uygulamaları
 • Güç Elektroniği ve Elektrik Sürücüleri
 • Elektronik Teknolojisine Giriş
 • Devre analizi
 • Elektro-Pnömatik Kontrol
 • Programlanabilir Mantık Denetleyiciler
 • Güç Elektroniği
 • Elektrik Motor Sürücüleri
 • Otomasyon Sistemleri
 • Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları