Dokümanlar

1. Öğrenci İşleri Aftan Gelen Öğrenciler için Anabilim Dalı Bilgi Kartı Kayıt Taahhütnamesi 2. Yüksek Lisans / Doktora YL-D 03-II Danışman Öneri Formu YL-D-10-Öğrenci İlişik Kesme Formu YL 01- Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu D 05- Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu D 06- Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporu İntihal Tespit Programı Bilgilendirme Dokümanı D 2- Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı D 8-Doktora Yeterlik Sınav Soruları Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu_YL_Tek Danışman Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu_YL_Çift Danışman Doktora Tez Kapağı Şablonu_Tek Danışman YL 02 - Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Teklif Formu D 01 - Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Teklif Formu D 03 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu D 04 - Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişiklik Formu D 07 - Doktora Tez Savunma Jürisi Teklif Formu YL-D 01 - Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu YL-D 02 - Bilimsel Hazırlık Not Gönderim Formu YL-D 04 - Danışman Değişikliği Formu YL-D 05 - Kayıt Dondurma İstek Formu YL-D 06 - Kayıt Sildirme İstek Formu YL-D 07 - Tez Ön İnceleme Formu YL-D 08 - Tez Kişisel Raporu YL-D 09 - Tez Savunma Sınav Tutanak Formu YL-D 11 - Özel Öğrenci Başvuru Formu 3. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 100-2000 D 01 - Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu 4. Dilekçeler Genel Amaçlı Dilkeçe Örneği (Öğretim Elemanı) Pandemi Dönemi Ek Süre Dilekçesi Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (Öğrenci) Askerlik Sevk Tehiri İptal Dilekçesi Lisansüstü Programlara Kayıt Dilekçesi 4. Tez, Proje ve Mezuniyet Tez Yazım Şablonu (EN) Tez Yazım Şablonu (TR) Proje Şablonu (Tezsiz Yüksek Lisans) 5. Akademik Formlar Ders Telafi İstek Formu Uzmanlık Alan Dersi Sonuç Formu Isubu İzin Sağlık Raporu Görevlendirme Çizelgesi Sdü İzin Sağlık Roporu Görevlendirme Çizelgesi Araştırma Görevlisi Danışman Raporu Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu Yolluk Bildirim Formu 9. Kullanım Klavuzları Seminer-Proje-Uzmanlık Alan- Öğrenci Klavuzu Seminer-Proje-Uzmanlık Alan-Danışman Klavuzu